Czas trwania projektu: 2019-07-01 - 2020-08-31

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2019 oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Wartość projektu: 499 160,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 407 347,43 PLN

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 15 dzieci (6 dziewczynek, 9 chłopców) w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym Niepublicznym Przedszkolu "SUPERMOCNI" w Białymstoku.