Czas trwania projektu: 2020-07-01 - 2021-08-31

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2020 oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 15 dzieci (6 Dz/9 Ch) w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu "SUPERMOCNI" w Białymstoku.

Czas trwania projektu: 2019-07-01 - 2020-08-31

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2019 oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 15 dzieci (6 dziewczynek, 9 chłopców) w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym Niepublicznym Przedszkolu "SUPERMOCNI" w Białymstoku.