Czas trwania projektu: 2019-07-01 - 2020-08-31

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2019 oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 15 dzieci (6 dziewczynek, 9 chłopców) w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym Niepublicznym Przedszkolu "SUPERMOCNI" w Białymstoku.

Planowane efekty:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Białystok - 15 nowych miejsc (typ proj. 1).
 2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów-l.dzieci objętych dodatkowymi zajęciami-15 nowoprzyjętych dzieci oraz dzieci uczęszczające do OWP
  • zajęcia z logopedą – 5 dzieci
  • zajęcia z logorytmiki – 15 dzieci
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 15 dzieci


Kto może wziąć udział w projekcie:

 • dzieci z terenu miasta Białystok-zamieszkiwanie, woj. podlaskie
 • wiek dziecka; dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z Wytycznymi

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

 • zajęcia z logopedą (indywidualne)– 5 dzieci
 • zajęcia z logorytmiki (grupowe) – 15 dzieci
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (grupowe)– 15 dzieci