Czas trwania projektu: 2020-07-01 - 2021-08-31

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2020 oraz uzupełniająca w trybie ciągłym

Wartość projektu: 508 023,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 431 223,75 PLN

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 15 dzieci (6 Dz/9 Ch) w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu "SUPERMOCNI" w Białymstoku.