W przedszkolu realizujemy zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.
Biorąc pod uwagę to, iż każde dziecko jest inne, wybraliśmy program dostosowując go do jego potrzeb i możliwości. Głównym założeniem wychowawczo-dydaktycznym jest osiągnięcie przez każde dziecko dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach.

W naszym przedszkolu dajemy dziecku szansę rozwijania jego wszechstronnych pasji i zainteresowań, dlatego też w ramach czesnego oferujemy szeroki wachlarz zajęć:

 • język angielski,
 • język hiszpański,
 • logorytmika,
 • karate,
 • robotyka,
 • sensoplastyka®,
 • zumba,
 • bajkoterapia,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • warsztaty naukowe,
 • warsztaty artystyczne.