Naszą misją jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania własnej osobowości dzieci, wspieranie w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Dbamy o nasze pociechy jak najlepiej potrafimy tworząc przy tym dla nich bezpieczne warunki rozwoju.

Staramy się rozwijać zainteresowania i talenty.

Pragniemy w każdym dziecku rozwijać spostrzegawczość, wrażliwość, a przede wszystkim ciekawość świata i ludzi.

Nasze działania dydaktyczne i wychowawcze opieramy na sprawdzonych oraz uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi.

Chcemy kształtować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.